Công ty cổ phần nước giải khát Hoàn Nguyên

i-on1 là nước có tính kiềm tự nhiên. Nước được kiềm hóa bằng công nghệ điện giải hiện đại của Nhật Bản( không dùng hóa chất ) dung hòa axit dư thừa của cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, xử lý nước theo phương pháp điện phân. Đóng chai tại nguồn: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
Công ty cổ phần nước giải khát Hoàn Nguyên Công ty cổ phần nước giải khát Hoàn Nguyên
6 10 948

i-on1 là nước có tính kiềm tự nhiên. Nước được kiềm hóa bằng công nghệ điện giải hiện đại của Nhật Bản( không dùng hóa chất ) dung hòa axit dư thừa của cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, xử lý nước theo phương pháp điện phân. Đóng chai tại nguồn: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Công ty cổ phần nước giải khát Hoàn Nguyên

i-on1 là nước có tính kiềm tự nhiên. Nước được kiềm hóa bằng công nghệ điện giải hiện đại của Nhật Bản( không dùng hóa chất ) dung hòa axit dư thừa của cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa, xử lý nước theo phương pháp điện phân. Đóng chai tại nguồn: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Mọi thông tin xin liên hệ

0931.202.686

Thời gian làm việc từ 9:00 ~ 18:00

Công ty cổ phần nước giải khát Hoàn Nguyên

Email: ion1.hoannguyen@gmail.com

Phone: 0931.202.686

Địa chỉ: ion1.hoannguyen@gmail.com